Chuyển đến trang đích sau khi đăng nhập trong NukeViet

Thứ sáu - 29/05/2015 23:00
Làm thế nào để chuyển đến một trang đích (do lập trình viên quy định) sau khi đăng nhập tại trang đăng nhập. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này.
Mặc định, sau khi đăng nhập, thành viên sẽ được tự động chuyển về trang đang đứng (nếu đăng nhập từ block) hoặc chuyển về trang thông tin thành viên (nếu đăng nhập từ trang đăng nhập). Trong trường hợp bạn muốn sau khi đăng nhập, hệ thống tự chuyển người dùng về một url nào đó do bạn quy định, tham số url nv_redirect sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

Cách sử dụng tham số nv_redirect trong url đăng nhập

Ví dụ, mình đang ở trang đặt hàng sản phẩm http://domain/shops/order.html, đến đây hệ thống buộc phải đăng nhập mới cho tiếp tục. Mình sẽ lập trình một dòng thông báo chứa link để người dùng click đi đến trang đăng nhập, sau khi đăng nhập, hệ thống chuyển người dùng về lại trang đang đứng (http://domain/shops/order.html).

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục

Xây dựng url đến trang đăng nhập

$url_login = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_NAME_VARIABLE . '=users&' . NV_OP_VARIABLE . '=login';
Nếu chỉ có thế này, thì sau hi đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển người dùng về trang thông tin thành viên, để quy định trang đích chuyển đến, bạn thêm tham số nv_redirect vào url như sau:
$redirect = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=order';$url_login = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_NAME_VARIABLE . '=users&' . NV_OP_VARIABLE . '=login&nv_redirect=' . nv_redirect_encrypt( $redirect );
Lưu ý: Giá trị của tham số là một url (chuỗi), được mã hóa bởi hàm nv_redirect_encrypt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD