Lưu ý đặt tên trường khi thiết kế cơ sỡ dữ liệu NukeViet 4

Thứ bảy - 06/06/2015 23:37
Dưới đây là các lưu ý khi đặt tên trường của bảng dữ liệu trong NukeViet 4.
Ở NukeViet 3, vấn đề này không được chú ý bởi NukeViet 3 chỉ kết nối với 1 hệ CSDL duy nhất là MySQL. Mặc định tên trường MySQL đều được đăt giữa cặp dấu nháy đơn " ` ` " nên trường dữ liệu được hiểu như là một chuỗi, không trùng với các khóa trong MySQL.

NukeViet 4 dùng PDO để kết nối với đa hệ CSDL, một số hệ CSDL không cần thiết có dấu nháy đơn ở tên trường, nên việc hệ thống báo tên trường trùng với các khóa của hệ CSDL là có thể xảy ra, một số trường hợp sẽ báo lỗi.

Tránh trường hợp đó, NukeViet quy định các tên trường (trong danh sách bên dưới không nên sử dụng trong khi đặt tên trường của bảng dữ liệu):
 
add, all, alter, analyze, and, as, asc, before, between, bigint, binary, both, by, call, cascade, case, change, char, character, check, collate, column, comment, condition, constraint, continue, convert, create, cross, current_user, cursor, database, databases, date, day_hour, day_minute, day_second, dec, decimal, declare, default, delayed, delete, desc, describe, distinct, distinctrow, drop, dual, else, elseif, enclosed, escaped, exists, exit, explain, false, fetch, file, float4, float8, for, force, foreign, from, fulltext, get, grant, group, having, high_priority, hour_minute, hour_second, identified, if, ignore, ignore_server_ids, in, index, infile, inner, insert, int1, int2, int3, int4, int8, integer, interval, into, is, iterate, join, key, keys, kill, leading, leave, left, level, like, limit, lines, load, lock, long, loop, low_priority, master_bind, master_heartbeat_period, master_ssl_verify_server_cert, match, middleint, minute_second, mod, mode, modify, natural, no_write_to_binlog, not, null, number, numeric, on, optimize, option, optionally, or, order, outer, outfile, partition, precision, primary, privileges, procedure, public, purge, read, real, references, release, rename, repeat, replace, require, resignal, restrict, return, revoke, right, rlike, rows, schema, schemas, select, separator, session, set, share, show, signal, spatial, sql_after_gtids, sql_before_gtids, sql_big_result, sql_calc_found_rows, sql_small_result, sqlstate, ssl, start, starting, straight_join, table, terminated, then, to, trailing, trigger, true, undo, union, unique, unlock, unsigned, update, usage, use, user, using, values, varcharacter, varying, view, when, where, while, with, write, year_month, zerofill
Xem tại includes/field_not_allow.php
 Từ khóa: mysql, pdo, hệ CSDL, đa hệ CSDL, khóa

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Rao vặt Đà Nẵng là công cụ mới giúp bạn dễ dàng mang thông tin đến với người xem. Qua đây người dùng có thể đăng tin miễn phí, về các chủ đề như rao vặt, việc làm Đà Nẵng,... lên website mà không phát mất một loại phí nào. 

  Ý kiến bạn đọc

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC