Sử dụng class download để tải tập tin trong NukeViet 4

Thứ sáu - 12/06/2015 02:04
Tùy vào nhu cầu, lập trình viên có thể sử dụng class download được xây dựng sẵn trong NukeViet để thực hiện việc giấu link, hay phân quyền download,....
Class download được đặt tại includes/class/download.class.php, song class này không được load mặc định khi hệ thống hoạt động, bạn cần gọi (include) file class này khi sử dụng.

Khởi tạo class với các thông số thường dùng
$download = new NukeViet\Files\Download( $path, $directory, $name );
Trong đó:
- $path: Đường dẫn đến tập tin
- $directory: Đường dẫn đến thư mục tạm
- $name: Tên tập tin mới (sau khi download) (Không truyền tham số này vào nếu muốn giữ nguyên tên tập tin gốc)

Ngoài ra còn một số tham số khác, bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm.

Ví dụ: 
$download = new NukeViet\Files\Download( $file_src, NV_ROOTDIR . '/' . NV_TEMP_DIR, 'nv4_' . $row['type'] . '_' .$row['basename'] . '.zip' );
$download->download_file();exit();

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD