Hỏi các khắc phục lỗi không hiển thị hình ảnh khi chuyển host

 Các vấn đề khác

rất mong được mọi người giúp mình khắc phục lỗi này


Bạn cho mình xin xem web đang lỗi với nhé

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD