Test thử chức năng thông báo giống facebook

 Các vấn đề khác

Mới nghịch xong chức năng thông báo khi có bình luận mới trong chủ đề, đang dần hoàn thiện, mọi người bình luận bên dưới xem sao nhé!


Cái này em thấy có từ hqua rồi mà :D


Cơ bản là cái thông báo ở góc trái nhé


cái thông báo góc phải chứ ạ. hqua em vào thấy có thông báo rồi :D


Không, ở nguyên trang này nhé, khi mình trả lời nó sẽ có popup thông báo, không load lại trang


Giống của facebook ấy ạ, sao em không thấy a nhỷ?


Lúc đang ở trên mynukeviet và đã đăng nhập thì sẽ nhận được thông báo, đồng thời cái tiêu đề site nó có số (1) ở đầu ý


Thử xem sao, có ai thấy mình không?


Thử xem sao, có ai thấy mình không?

Có thấy rồi nhé


Tiêu để site thì em thấy rồi còn cái popup em chưa được thấy lần nào chắc tại lúc a cmt em ko ở trang hì


Có 1 vấn đề là bao nhiều người cmt là bấy nhiêu cái thông báo..


Có tham gia thảo luận là có thông báo ^^


thi test thu xem tnao


Có vẻ đã họat động tốt

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD