Chi tiết module video

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Khi click vào các link video khác nhau thì nó hiển thị đúng tiêu đề,mà video nó hiển thị không đúng.hiện tại nó đang lấy link của thằng đầu tiên.mình tìm hoài mà không ra cái link nó nằm ở đâu.mọi người giúp mình với. link demo http://hamee.vn/vi/videos/su-kien/nganh-co-khi-viet-nam-danh-mat-co-hoi-vi-noi-luc-yeu-3.html .thank all.
ps: mình có thay đổi lại chút.mình không lấy chi tiết video ở bảng catid mà mình lấy ở bảng _rows nha mọi người (có file chi tiết đính kèm)


Cho mình link download module luôn nhé

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD