Code check domain

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Em viết đoạn code sau để check domain, dùng API của whois.net.vn

<form method="POST">
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".com"/> com<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".vn"/> vn<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".com.vn "/> com.vn<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".net.vn "/> net.vn<br/>
  <input type="checkbox" name="domain[]" value=".net "/> .net<br/>
  <input type="submit" value="Kiểm tra!" />
</form>
<?php

$tenmien = array('tenmien1', 'tenmien2');
if (empty( $_POST['domain'])){
  $domain='';
  $contents=''; 
  $dangky='';
}else {
$domain = $_POST['domain'];

foreach($tenmien as $name)
{
  foreach($domain as $d)
  {
    $check = str_replace(" ","", $name . $d);

    $kq = file_get_contents("http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=" . $check);
    $kq = preg_replace('/[^(0|1)]/', '', $kq);

    if($kq == 0)
    {
      $contents .= "ten mien " . $check . " chua duoc dang ky<br />";
      $dangky .="dang ky ngay";
    }elseif($kq == 1)
    {  $dangky .='';
      $contents .= "ten mien " . $check . " da duoc dang ky<br />";
    }
  }
}
}
echo "$contents, $dangky" ;
?>

Không hiểu sao khi check domain vẫn check bình thường nhưng báo lỗi này khi sumit a


Notice: Undefined variable: dangky in E:\xampp\htdocs\checkdomain\checkdomain.php on line 35

Notice: Undefined variable: contents in E:\xampp\htdocs\checkdomain\checkdomain.php on line 36

Rõ ràng 2 biến $dangky và $contents sau khi summit đều có giá trị mà a hix


$dangky .='';
$contents .= "ten mien " . $check . " da duoc dang ky<br />";

Ở đây dùng toán tử .= nên lỗi nhé. Toán tử này dùng khi biến đã được khai báo trước đó.

if (empty( $_POST['domain'])){
  $domain='';
  $contents=''; 
  $dangky='';
}

Trường hợp này biến chỉ được khai báo khi chưa submit, còn khi submit rồi thì không được khai báo, trong khi ở dưới dùng .= nên lỗi cảnh báo.


Dạ vâng em sửa được rồi anh. A cho em hỏi là em muốn lấy các giá trị cách nhau 1 dấu phẩy trong textarea vào mảng array thì làm như thế nào ạ?


Dùng hàm explode


:p em quên hàm tách chuỗi này :D explode(",",$tenmien) em cám ơn a nhiều nhé :D

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây