Embed video từ dailymotion.com

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

các bác cho e hỏi: khi em embed video từ dailymotion.com vào trang web thì khi hát xong bài được embed nó sẽ phát bài tiếp theo, mình có cách nào để nó chỉ phát duy nhất một bài được embed không ạ, phát xong sẽ tự động dừng.
Link để tham khảo ạ:
https://newtitan.vn//watch/tuxNNZUtrbIByNR

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD