Hỏi về module dowload

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Trong module download có đoạn code này trong file viewfile.tpl , mình không biết để làm gì? Khi inspect ngoài site thì không thấy nó. Vậy nó có ý nghĩa gì?

  <!-- BEGIN: scorm -->
  <a class="btn btn-success pull-right btn-xs" href="{SCORM_LINK}" target="_blank">{LANG.onlineview}</a>
  <!-- END: scorm -->

  <!-- BEGIN: scorms -->
  <div class="pull-right">
    <div class="dropdown">
      <button class="btn btn-success dropdown-toggle btn-xs" type="button" id="dropdownMenu1" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
      {LANG.onlineview}
      <span class="caret"></span>
     </button>
      <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
        <!-- BEGIN: loop --><li><a href="{SCORM_LINK}" target="_blank">{LANG.onlineview_path} {SCORM_NUM}</a></li><!-- END: loop -->
      </ul>
    </div>
  </div>
  <!-- END: scorms -->

SCORM là bài giảng điện tử ý bạn, bạn tìm hiểu thêm ở google về chuẩn này.
Để rõ hơn bạn issue tại https://github.com/nukeviet/module-download/issues


Ý mình là sao ngoài site không thấy cái này?


Bạn phải nhập dữ liệu cho nó đã nó mới hiện, còn nhập ở đâu mình cũng không rõ, mình ko dùng nhiều module này nên bản mới mình chưa dùng

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD