Làm sao để gửi mail và file đính kèm?

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Các anh cho em hỏi làm sao để gửi mail đền thành viên, có gửi cùng file đính kèm được ạ


Vấn đề này mình sẽ có một bài giới thiệu về cách sử dụng thư viện PHPMailer riêng, nhưng trước hết bạn cứ tham khảo đoạn code này, khá đơn giản thôi

      $mail = new NukeViet\Core\Sendmail($global_config, NV_LANG_INTERFACE); // khởi tạo 

            // thông tin người gửi
            $fname = ‘Ứng dụng NukeViet’
            $femail = 'contact@mynukeviet.net';
      $from = array( $fname, $femail );

            // Danh sách email sẽ gửi
            $email_list = array(
               'mail1@mail.com',
                 'mail2@mail.com',
                 'mail3@mail.com'
            );
      $email_list = array_unique($email_list);

            // Tiêu đề email
            $ftitle = ‘Tiêu đề email’;
      $mail->Subject($ftitle);

            // Nội dung email
            $fcon_mail = ‘Nội dung email’;
      $mail->Content($fcon_mail);

      foreach($email_list as $email){
        $mail->To($email);
      }

            // Tập tin đính kèm
            $fileupload = NV_ROOTDIR . ‘/’ NV_TEMP_DIR . '/filedinhkem.zip';
      if(!empty($fileupload) and file_exists($fileupload)){
        $mail->addAttachment($fileupload, ‘filedinhkem.zip’);
      }

            // Thực hiện gửi mail
      $mail->Send();
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD