Tạo list audio trong module news

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Em chào a, em có thấy a hướng dẫn thêm audio vào bài viết, vậy a có cách nào thêm nhiều audio vào cùng bài viết và tạo n thành 1 danh sách phát không ạ?


Cái đó mình dùng plugin của ckeditor, hiện có chỉ có chức năng phát 1 bài, còn list thì chưa có :)


Em muốn cài plugin này cho phần đăng bài ngoài trang chủ thì làm thế nào a?


Làm tương tự nhé, cái này nó áp dụng cho tất cả khu vực

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD