Tự động thêm dấu phân cách hàng nghìn khi nhập giá

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Tôi đang làm đến đây thì chưa tìm được cách để tự động thêm dấu phân cách như tiêu đề, mọi người chỉ giúp mình với ạ?


Bạn có thể dùng thư viện này https://github.com/BobKnothe/autoNumeric. Mình đã sử dụng cho module Tour du lịch của mình thấy rất tốt, dễ sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD