Xin hướng dẫn phân trang trong module news

 Hỗ trợ lập trình NukeViet

Bài viết trong module news của mình khá nhiều nền cần phân trang cho dể tìm kiếm, nhờ các bạn giúp đỡ!


Không biết bạn muốn phân trang ở vị trí nào ạ?

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD