Cho mình hỏi thay màu cho thanh menu

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

cho mình hỏi thay màu cho thanh menu, màu nền của NV4 với theme defaul thì mình mở file nào vậy bạn
có phải là syle.css
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD