Đưa hình ảnh banner giới thiệu chuyên mục ra trang chủ

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Các cao thủ hưỡng dẫn mình làm sao để thêm banner của từng chuyên mục trong module New hiện thị ra trang chủ mỗi khi xem chuyên mục tin tức đó. thank các thánh!


Vãi thật?

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD