Đưa hình ảnh giới thiệu loại sản phẩm ra trang chủ

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Hiện tại đang cấu hình HIỂN THỊ THEO LOẠI SẢN PHẨM ở trang chủ, Mình muốn đưa banner hình ảnh để giới thiệu cho từng loại sản phẩm ra trang chủ.
VD Sản phẩm ĐIỆN THOẠI thì hiển thị banner điện thoại; THỜI TRANG thì hiển thị banner thời trang. Mong được hướng dẫn.
Hiện tại trang chi tiết loại sản phẩm đã hiển thị banner. ở file view_gird và file view_list. Nhưng ở file main_procate thì chưa biết cách để đưa hình ảnh ra trang chủ.
như trang này
http://banghuynhquang.net/


Bắt đầu nhé
Mở modules/shops/funcs/main.php
Tìm

'num_link' => $array_info_i['numlinks']

Thay bằng

          'num_link' => $array_info_i['numlinks'],
          'image' => !empty($array_info_i['image']) ? NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_data . '/' . $array_info_i['image'] : ''

Mở modules/shops/theme.php
Trong hàm view_home_cat
Tìm

$xtpl->parse('main.catalogs');

Thêm bên trên

        if(!empty($data_row['image'])){
          $xtpl->assign('IMAGE', $data_row['image']);
          $xtpl->parse('main.catalogs.image');
        }

Mở themes/ten-theme/modules/shops/main_procate.tpl
Tìm

<!-- BEGIN: items -->

Thêm lên trên

      <!-- BEGIN: image -->
      <img src="{IMAGE}" alt="{TITLE_CATALOG}" class="img-responsive" />
      <!-- END: image -->

Hình ảnh ở đây chỉ hiển thị khi có chọn hình ảnh của chủ đề.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây