[Help] Ai hỗ trợ em về phần chi tiết sản phẩm với

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Em muốn cho cái ảnh nó nằm bên trái , còn thông tin sản phẩm thì nằm bên phải , thì làm như thế nào ạ. nó nằm như hình demo á.

Ảnh gốc:

Demo:


Cái này là một lỗi giao diện của shops ở chế độ PC.
Bạn mở themes/ten-theme/modules/shops/detail.tpl
Tìm

col-sm-6

Thêm vào sau

col-md-6

Sẽ được như thế này

<div class="col-xs-24 col-sm-6 col-md-6 text-center">

Tìm

col-sm-18

Thêm vào sau

col-md-18

Sẽ như thế này

<div class="col-xs-24 col-sm-18 col-md-18">
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD