[Help] Ai hỗ trợ em về phần chi tiết sản phẩm với

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Em muốn cho cái ảnh nó nằm bên trái , còn thông tin sản phẩm thì nằm bên phải , thì làm như thế nào ạ. nó nằm như hình demo á.

Ảnh gốc:

Demo:


Cái này là một lỗi giao diện của shops ở chế độ PC.
Bạn mở themes/ten-theme/modules/shops/detail.tpl
Tìm

col-sm-6

Thêm vào sau

col-md-6

Sẽ được như thế này

<div class="col-xs-24 col-sm-6 col-md-6 text-center">

Tìm

col-sm-18

Thêm vào sau

col-md-18

Sẽ như thế này

<div class="col-xs-24 col-sm-18 col-md-18">
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC