Help, block newcnter của theme morden nuke

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Bạn nào có block tin mới mà bên phải hiển thị 1 tin to nhất, còn bên trái hiển thị ô tin mới nhất không (không có tin tiêu điểm đi kèm). Mình dùng theme morden của nuke 3.4


Bạn nên nâng cấp lên NukeViet 4 nhé

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC