Help, block newcnter của theme morden nuke

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Bạn nào có block tin mới mà bên phải hiển thị 1 tin to nhất, còn bên trái hiển thị ô tin mới nhất không (không có tin tiêu điểm đi kèm). Mình dùng theme morden của nuke 3.4


Bạn nên nâng cấp lên NukeViet 4 nhé

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD