Help chuyển đổi block: global.news_cat_slide_tab

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Hiện trên bản egov có block global.news_cat_slide_tab rất hay nhưng mình chưa chuyển được sang dùng cho bản nukeviet4.3. Rất mong cao thủ chuyển giúp. Thank nhìu hen!


Đã xong!

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD