Help đổi tên modules

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Như tiêu đề, mình muốn đổi tên modules news thành tên modules ABC thì làm thế nào. Thank
VD link
http://domain.com/anchoikhapnoi/news/
thành link
http://domain.com/anchoikhapnoi/giaitri/


theng kiu

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD