Help đổi tên modules

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Như tiêu đề, mình muốn đổi tên modules news thành tên modules ABC thì làm thế nào. Thank
VD link
http://domain.com/anchoikhapnoi/news/
thành link
http://domain.com/anchoikhapnoi/giaitri/


theng kiu

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC