Help thêm icon tour host vào code của module tour

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Mình muốn thếm icon tour hot vào code thì thêm như nào; chỉ những tour nào thuộc tour hot thì icon mới hiển thị.
thank đã đọc...và thank nhìu khi được hướng dẫn.


Module nào ý @Nguyễn Tất Thắng

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD