Help thêm khối block vào block của nukeviet

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Mình đã thực hiện như ở đây: [https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/huong-dan-them-khoi-block-giao-dien-nukeviet-119.html#cid_312)
cho theme thì oki, nhưng nếu áp dụng cho block thì không được. Cụ thể là mình thêm các khối block vào cho block global.bootstrap.tpl thì nó không hiển thị được khung để thêm block. Mặc dầu trong INI đã thêm các khối cho nó. Rất mong được hướng dẫn. Thank!
Code global.bootstrap

<!-- BEGIN: submenu -->
<ul class="dropdown-menu mega-dropdown-menu">
  <li class="col-md-6">
    <ul>
  <!-- BEGIN: loop -->
      <li>
        <!-- BEGIN: icon -->
        <img src="{SUBMENU.icon}" />&nbsp;
        <!-- END: icon -->
        <a href="{SUBMENU.link}" title="{SUBMENU.note}" {SUBMENU.target}>{SUBMENU.title_trim}</a>
        <!-- BEGIN: item -->
        {SUB}
        <!-- END: item -->
      </li>
  <!-- END: loop -->
    </ul>
  </li>
  <li class="col-md-6">[MENU-2]</li>
  <li class="col-sm-6">[MENU-3]</li>
  <li class="col-sm-6">[MENU-4]</li>
</ul>
<!-- END: submenu -->

Vào dọn dẹp hệ thống thử xem nha

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD