Hỗ trợ tùy chỉnh module contact

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Theo bài viết hướng dẫn thêm trường dữ liệu vào module
Em đã làm xong rồi, nhưng giờ em muốn nội dung đó được gửi đến email ở phần sao chép gửi cho người gửi và email quản trị thì sửa ở file nào và chỗ nào ạ.
Em cám ơn


Sr mấy hôm nay hệ thống mail có lỗi nên không báo :). Làm được chưa bạn?


dạ cần ạ, em chưa làm được, mong được giúp đỡ, em cám ơn ạ


Mình làm mẫu phần gửi mail đến quản trị bạn làm xem sao

1, Mở và tìm đến dòng này https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/develop/modules/contact/theme.php#L232
Thêm tham số $address vào cuối hàm

function contact_sendcontact($row_id, $fcat, $ftitle, $fname, $femail, $fphone, $fcon, $fpart, $sendinfo = true, $address)

Cũng trong hàm này, tìm

$xtpl->assign('CONTENT', nv_htmlspecialchars($fcon));

Thêm bên dưới

$xtpl->assign('ADDRESS', $address);

2, Mở và tìm đến dòng này https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/develop/modules/contact/funcs/main.php#L168
Truyền thêm biến (là biến nội dung bạn mới thêm) vào cuối. VD mình thêm biến $address (địa chỉ)

$fcon_mail = contact_sendcontact( $row_id, $fcat, $ftitle, $fname, $femail, $fphone, $fcon, $fpart, true, $address );

3, Mở https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/develop/themes/default/modules/contact/sendcontact.tpl
Thêm {ADDRESS} vào vị trí muốn hiển thị địa chỉ trong nội dung email

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD