Hướng dẫn thêm hình ảnh vào các tin khác trong block Block-cat-style-lay-tin-tu-chuyen-muc-tin-tuc

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

mình tải block ở đây
https://mynukeviet.net/ung-dung/Block-NukeViet/Block-cat-style-lay-tin-tu-chuyen-muc-tin-tuc.html
giờ muốn hiển thị hình ảnh ở phần các tin khác, mình code như sau
thay đoạn code

<li><em class="fa fa-circle">&nbsp;</em><a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}">{ROW.title}</a></li>

bằng đoạn

<a class="show h4" href="{ROW.link}"title="{ROW.title}" ><img src="{ROW.thumb}" alt="{ROW.title}" class="img-thumbnail" style="width:110px;height:90px"/>{ROW.title}</a>

nhưng nó không hiển thị được hình ảnh
http://s1.upanh123.com/2016/12/07/89a074f.png


Mở modules/news/blocks/global.block_news_cat_style.php
Tìm

$i == 0

Thay bằng

$i == $i

Lúc này, trong giao diện đã có thể sử dụng {ROW.thumb} để lấy hình ảnh


Bể tòe loe hết roài ta
[img]http://i.imgur.com/agcovap.png[/img]


Theo yêu cầu thì chi lấy được hình ảnh, còn thể hiện hình ảnh thế nào thì phải tự sửa html lại :D


Nếu thay bằng đoạn coder

<ul class="newssub">
        <!-- BEGIN: newssub -->
        <li class="icon_list clearfix">
        <li><img src="{ROW.homeimgfile}" src="{ROW.title}" /><a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}">{ROW.title}</a></li>
        </li>
        <!-- END: newssub -->
      </ul>

thì nó hiển thị chỉ mỗi khung ảnh thoai ta
[img]http://i.imgur.com/0dM4E8P.png[/img]


{ROW.thumb} mới đúng chứ không phải {ROW.homeimgfile}


răng mà nó nhảy lung tung rứa hè {ROW.thumb}

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD