Hướng dẫn thêm hình ảnh vào các tin khác trong block Block-cat-style-lay-tin-tu-chuyen-muc-tin-tuc

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

mình tải block ở đây
https://mynukeviet.net/ung-dung/Block-NukeViet/Block-cat-style-lay-tin-tu-chuyen-muc-tin-tuc.html
giờ muốn hiển thị hình ảnh ở phần các tin khác, mình code như sau
thay đoạn code

<li><em class="fa fa-circle">&nbsp;</em><a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}">{ROW.title}</a></li>

bằng đoạn

<a class="show h4" href="{ROW.link}"title="{ROW.title}" ><img src="{ROW.thumb}" alt="{ROW.title}" class="img-thumbnail" style="width:110px;height:90px"/>{ROW.title}</a>

nhưng nó không hiển thị được hình ảnh
http://s1.upanh123.com/2016/12/07/89a074f.png


Mở modules/news/blocks/global.block_news_cat_style.php
Tìm

$i == 0

Thay bằng

$i == $i

Lúc này, trong giao diện đã có thể sử dụng {ROW.thumb} để lấy hình ảnh


Bể tòe loe hết roài ta
[img]http://i.imgur.com/agcovap.png[/img]


Theo yêu cầu thì chi lấy được hình ảnh, còn thể hiện hình ảnh thế nào thì phải tự sửa html lại :D


Nếu thay bằng đoạn coder

<ul class="newssub">
        <!-- BEGIN: newssub -->
        <li class="icon_list clearfix">
        <li><img src="{ROW.homeimgfile}" src="{ROW.title}" /><a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}">{ROW.title}</a></li>
        </li>
        <!-- END: newssub -->
      </ul>

thì nó hiển thị chỉ mỗi khung ảnh thoai ta
[img]http://i.imgur.com/0dM4E8P.png[/img]


{ROW.thumb} mới đúng chứ không phải {ROW.homeimgfile}


răng mà nó nhảy lung tung rứa hè {ROW.thumb}

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC