Không đăng ký được thành viên kích hoạt qua email

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Phần tai khoản thành viên đó
sau khi 1 khách hàng đăng ký tài khoản
mình chon chế độ là kick hoat qua mail
khi đang ký xong thì nó bảo lổi gui không gủi mail được bắt buộc phải đăng ký qua tài khoản quản tri
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD