Làm thế nào sử dụng Font Awesome làm icon cho menu nukeviet

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Anh chị nào chỉ em cách sử dụng Font Awesome làm icon cho menu nukeviet với ạ?

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC