Nhờ Mynukeviet help

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

trong admin mình muốn tạo thêm option như hình 2 cho hình 1 thì như thế nào, rất mong được hỗ trợ
http://www.upsieutoc.com/image/luFYL
http://www.upsieutoc.com/image/lueuK


@Nguyễn Tất Thắng thế này khó nói lắm. M không rõ đây là module gì nữa?


MODULE Photo

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD