Nhờ giúp đỡ Block module Newscenter

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Cho em hỏi cách hiển thị tên chuyên mục theo từng bài viết và link dẫn đến từng chuyên mục theo bài viết trong block module Newscenter của Module new.
Em cám ơn!


Mở modules/news/blocks/module.block_newscenter.php
Tìm

$row['titleclean60'] = nv_clean60($row['title'], $block_config['length_title']);

Thêm bên dưới

$xtpl->assign('CAT', array(
    'title' => $global_array_cat[$row['catid']]['title'],
    'link' => $global_array_cat[$row['catid']]['link']
));

Trong giao diện sử dụng

<a href="{CAT.link}" title=“{CAT.title}”>{CAT.title}</a>
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD