Nhờ giúp đỡ modules download

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Như tiêu đề, nhờ anh cho em hỏi cách Cho hiển thị hình ảnh ở block global.new_files của module download với ạ.
Thank's.............................


Mở modules/download/blocks/global.new_files.php
Tìm

, updatetime

Thêm sau

, fileimage

Tìm

$xtpl->assign('ROW', $row);

Thêm bên trên

if(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage'])){
  $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage'];
}elseif(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage'])){
  $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage'];
}else{
  $row['fileimage'] = '';
}

Thêm bên dưới

if(!empty($row['fileimage'])){
  $xtpl->parse('main.loop.image');
}

Mở themes/ten-theme/modules/download/block_new_files.tpl
Trong khối <!-- BEGIN: loop --> ..........<!-- END: loop -->
Thêm đoạn code này vào vị trí muốn hiển thị ảnh

  <!-- BEGIN: image -->
  <a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}"><img src="{ROW.fileimage}" alt="{ROW.title}"></a>
  <!-- END: image -->

Cám ơn Admin nhiều

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây