Sử dụng database của web cũ lên web mới

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Anh em cho hỏi hiện tại mình có 1 web nuke mới, vậy làm thế để vẫn có thể dùng được database của web cũ ( 2 web cũ và mới cùng phiên bản nuke).


Hai site của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Cùng phiên bản NukeViet
 • Giao diện của site cũ phải tồn tại trên site mới (trong thư mục themes)
 • Module nào site cũ dùng thi site mới cũng phải có (nếu không có thì nó tự ngưng kích hoạt module đó thôi chứ ko ảnh hưởng gì)
 • Ok rồi thì làm theo các bước này:

 • Bỏ hết CSDL site mới đi, import CSDL site cũ vào
 • Copy (đè) thư mục assetsuploads ở site cũ sang site mới
 • Mở file config.php ở site cũ, copy giá trị sitekey, qua thay cho file config.php ở site mới
 • Mở file config.php ở site mới, sửa lại thông số kết nối CSDL cho đúng (nếu sai)
 • Mở file data/config/global_config.php, tìm đến $global_config['my_domains'] sửa lại domain ở đó đúng với domain của site mới (nếu sai)
 • Truy cập ACP / Cấu hình / Cấu hình chung và lưu lại
 • Dọn dẹp hệ thống (tích chọn hết)
 • Có gì cứ báo lên đây mình xem cho.

  Chúc bạn thành công!


  Nếu như mình muốn sử dụng cái web mới ( và mình đã tạo hết các module với menu giống web cũ) thì làm sao đẻ dữ liệu trên web cũ của từng mục và được đúng mục đấy trên web mới hả bạn??


  Ý bạn là chỉ muốn lấy dữ liệu của một số module nào đó thôi?


  ý mình là cái muốn có dữ liệu cũ trên giao diện web mới

  Bạn cho danh sách những module nào chuyển sang

  Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

  Trung tâm ứng dụng NukeViet
  Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

  Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD