Sửa lại cách hiển thị cho tooltip của module shops ?

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Sửa lại cách hiển thị cho tooltip của module shops.
Muốn chỉnh để hiệu ứng tooltip nó chỉ hiện hình ảnh và hình ảnh đó là ảnh gốc chứ không phải ảnh thumblai thì chỉnh chỗ nào nhỉ ?
Hiện tại việc hiển thị tooltip của module shops không được hiệu quả lắm. Tôi muốn thay vì hiển thị ảnh thumblai thì nó phải hiển thị ảnh gốc theo 1 kích thước nhất định thì phải chỉnh sao?.
File cần chỉnh sửa.
themes/default/modules/shops/main_product.tpl

<img src="{IMG_SRC}" alt="{TITLE}" data-content='{hometext}' data-rel="tooltip" data-img="{IMG_SRC}"class="img-thumbnail" style="max-width:{width}px; max-height: {height}px;">

 

 • Điều thứ 1: Biến {IMG_SRC} là địa chỉ ảnh thumblai thì biến chỉ đường đẫn đến ảnh gốc là biến nào ?.
 • Điều thứ 2: Muốn thay nút Yêu Thích ( trên sản phẩm ở trang chủ ) bằng nút điện thoại ( để khi nhấn vào thì nó sẽ chuyển sang cuộc gọi trên điện thoại ) thì chỉnh ở đâu?

Điều thứ 1: Biến {IMG_SRC} là địa chỉ ảnh thumblai thì biến chỉ đường đẫn đến ảnh gốc là biến nào ?.

Bạn mở modules/shops/funcs/main.php

Tìm (có 3 chổ)

if ($homeimgthumb == 1) {

Thêm lên trên

$homeimgthumb = 2;

Điều thứ 2: Muốn thay nút Yêu Thích ( trên sản phẩm ở trang chủ ) bằng nút điện thoại ( để khi nhấn vào thì nó sẽ chuyển sang cuộc gọi trên điện thoại ) thì chỉnh ở đâu?

Trong main_product.tpl, tìm

<!-- BEGIN: wishlist -->
<a href="javascript:void(0)" title="{TITLE}" ><button type="button" onclick="wishlist({ID}, this)" class="btn btn-primary btn-xs <!-- BEGIN: disabled -->disabled<!-- END: disabled -->">{LANG.wishlist}</button></a>
<!-- END: wishlist -->

Thay bằng

<a href="tel:+841692777913" title="" >0169 2777 913</a>

Thay số điện thoại đó bằng sđt của bạn. Thực hiện tương tự cho các khu vực khác.


Code modules/shops/funcs/main.php sau khi thêm $homeimgthumb = 2;

while( list( $id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_from, $gift_to ) = $result->fetch( 3 ) )
    {
    $homeimgthumb = 2;        
      if( $homeimgthumb == 1 )
      {
        //image thumb
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
                $thumb1 = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      }
      elseif( $homeimgthumb == 2 )
      {
        //image file
                $thumb1 = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      }
      elseif( $homeimgthumb == 3 )
      {
        //image url
                $thumb1 = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
        $thumb = $homeimgfile;
      }
      else
      {
        //no image

        $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }

Chỉ thay ảnh thumbnail bằng ảnh gốc chứ không có tác dụng thay đổi kích thước ảnh tooltip . Ảnh khi dê chuột vào cũng vẫn thế không to lên được bác ạ.


Cái tooltip nó bị giới hạn kích thước ảnh bởi css, ảnh nó to, nhưng hiển thị ra nó vẫn nhỏ, bạn tìm cách css lại cho cái ảnh trong đó cho nó to lên

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây