Sửa thẻ meta

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Muốn sửa thẻ meta này thì sửa chỗ nào vậy các bạn?

<meta property="og:image" content="...." />
<meta property="og:url" content="...." />

bạn cho mình hỏi thêm là mình muốn sửa biến NV_MY_DOMAIN thì sửa ở đâu vậy bạn?

NV_MY_DOMAIN

Bạn nói xem muốn sửa kiểu gì mình tư vấn, còn hằng NV_MY_DOMAIN là hằng hệ thống, nó là domain hiện tại truy cập, bạn không nên sửa nó vì sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác.


Tại vì mình chuyển về https rồi, nhưng khi view source thì hai thẻ:

<meta property="og:image" content="...." />
<meta property="og:url" content="...." />

vẫn hiện http chứ không chuyển sang https

demo: https://baikiemtra.com


Không biết bạn cấu hình ssl kiểu gì?
Mình không gặp vấn đề như bạn https://mynukeviet.com/news/tin-tuc/chao-xuan-dinh-dau-ung-dung-nukeviet-giam-15-gia-cho-cac-san-pham-2.html

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD