Tích hợp Share Facebook vào Nukeviet.

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Chào all, mình đang sử dụng Nukeviet 3.4.03.r1950
Mình cần tích hợp Share Facebook, mình làm hoài không được.


Bạn cần thích hợp vào đâu ạ?


Mình cần tích hợp vào Bài Viết, ví dụ mỗi bài viết có chức năng Share Facebook, đại loại như bài viết này: http://tuvankhanhhoa.vn/vi/news/Thong-Tin-Ban-Can-Biet/Phat-toi-400-000-dong-neu-khong-sang-ten-doi-voi-moto-xe-may-75/


ok, bạn đợi mình xí, mình xem rồi trả lời bạn luôn.


Cám ơn anh.


ủa, được không vậy anh ?


1. Tạo ứng dụng

Để sử dụng các plugin của facebook trên trang, bạn cần đăng ký ứng dụng theo domain của bạn. Việc đăng ký mình không hướng dẫn ở đây, bạn có thể tìm kiếm với từ khóa Tạo ứng dụng Facebook và thực hiện. Sau khi đăng ký xong, ghi lại appID của ứng dụng vừa tạo.

2. Chỉnh sửa code NukeViet (NukeViet 3)

Cụ thể trong trường hợp của bạn là module news, NukeViet 3

Mở modules/news/theme.php, trong hàm detail_theme, tìm:

global $global_config

Thay bằng

global $global_config, $client_info

Tìm

$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );

Thêm bên dưới

$xtpl->assign( 'SELFURL', $client_info['selfurl'] );

Mở themes/ten-theme/modules/news/detail.tpl, thêm đoạn code bên dưới ở vị trí muốn hiển thị nút Share

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=451638444861388";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-share-button" data-href="{SELFURL}" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"><a class="fb-xfbml-parse-ignore" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u={SELFURL}">Chia sẻ</a></div>

Chú ý: Thay 451638444861388 bằng appID bạn lấy được ở bước 1.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD