Trình soạn thảo Nukeviet 4.3.05 bị lỗi đen

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Các bác có ai bị như thế này chưa, hướng dẫn mình với

https://forum.nuke.vn/attachments/vb-png.2872/


Minh không có tài khoản bên đó nên không xem được đính kèm bạn nhé


Trên chrome bạn nhấn F12, chuyển sang thẻ Console xem có có báo lỗi màu đỏ ở đó ko nhé, có thì copy lên đây mình với


no bao loi na ne bac:
Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
ckeditor.js?t=5:264 Uncaught Error: [CKEDITOR.resourceManager.load] Resource name "quangcao" was not found at "https://www.domain.com/assets/editors/ckeditor/plugins/quangcao/plugin.js?t=J1QB5".
at CKEDITOR.resourceManager. (ckeditor.js?t=5:264)
at e (ckeditor.js?t=5:259)
at Array.x (ckeditor.js?t=5:259)
at w (ckeditor.js?t=5:259)
at ckeditor.js?t=5:260


Nó nói rõ đó bạn, có cái plugin quangcao nào đó không tồn tại


ok thanks bac nhe1


Vâng, chúc bạn thành công

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD