Xin Mynukeviet hướng dẫn thêm block cho shop ở file main_procate

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Cấu hình shop hiển thị loại sản phẩm ra trang chủ
cần thêm block để đưa block dạng html vào cho từng loại sản phẩm như hình ảnh, mong được Mynukeviet help
http://www.upsieutoc.com/image/YUVv1
hình banner 2 đã thành công, giờ mong được hỗ trợ thêm banner 1 vào vị trí như hình ảnh hoặc link
http://kute-themes.com/html/kuteshop/html/

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD