Xin hỏi cách chèn code mở rộng vào Nukeviet

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Mong ACE hướng dẫn cách chèn mã vào nukeviet. Ví dụ em có code sau:

Booking.com

Trong block của Page có html nhưng khi chèn code này sẽ chỉ có link mà không hiển thị đầy đủ. Xin cảm ơn!


Bạn có thể chèn vào footer_only.tpl. Các block hiện tại không cho phép chèn mã vào đó.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD