Xin hướng dẫn tạo link giới thiệu về từng loại sản phẩm khi click vào banner giới thiệu

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Theo bài hướng dẫn ở đây
https://mynukeviet.net/hoi-dap/Ho-tro-su-dung-NukeViet/Dua-hinh-anh-gioi-thieu-loai-san-pham-ra-trang-chu-70/
giờ làm thế nào để khi click vào banner thì nó sẽ link đển trang giới thiệu từng loại sản phẩm tương ứng với từng banner. Rất mong mynukeviet trợ giúp. cám ơn nhìu....


Ở dòng này

<img src="{IMAGE}" alt="{TITLE_CATALOG}" class="img-responsive" />

Thay bằng

<a href="{LINK_CATALOG}" title="{TITLE_CATALOG}"><img src="{IMAGE}" alt="{TITLE_CATALOG}" class="img-responsive" /></a>

thank mynukeviet!


Không có gì :D

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD