giúp bỏ chữ header phía dưới menu ngang

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

](http://i.imgur.com/vcnI2VL.png
mynukeviet vui lòng cho em hỏi cách bỏ chữ "HEADER" chỗ nào ạ.
web của em : https://songnhien.com.vn/news/


Cái này là khối block, song nó chưa được khai báo trong cấu hình nên nó mới hiển thị ra như thế, có 2 cách cho bạn:

Cách 1: Mở theme/ten-theme/config.ini
Tìm

<positions>

Thêm bên dưới

    <position>
      <name>HEADER</name>
      <tag>[HEADER]</tag>
    </position>

Cách 2: Mở các file trong thư mục themes/ten-theme/layout, xem chổ nào có [HEADER] thì xóa nó đi. Bạn nên làm quen với editor để những việc tìm kiếm như thế này khoa học và nhanh chóng hơn. Xem thêm: https://mynukeviet.net/cong-cu-ho-tro-lap-trinh/tim-kiem-va-thay-the-trong-eclipse-237.html


dạ em cảm ơn ạ .

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD