lỗi module thành viên

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

xin chào admin tôi gập mội lỗi trên module thành viên. khi tiến hành đăng ký thành viên thì có thông báo gì cả như đã đăng ký thành công hay lỗi phần nào trong khi đăng ký. kmong được hỗ trợ ạ


Bạn đang dùng phiên bản nào?


dạ 4.1 ạ

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD