[menu]Lấy ảnh loại sản phẩm ra menu

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

Hi bạn như tiêu đề mình đã nêu. Hiện tại mình muốn lấy hình ảnh của loại sản phẩm ra menu. nhưng không biết các làm sao nhờ bạn hướng dẫn! • {MENUTREE.title_trim}

 •     <ul>
        <!-- BEGIN: loopcat1 -->
          <li class="menu-item-has-children">
          <!-- BEGIN: icon -->
            <span class="icon_menu"><span>
            <img alt="{CAT1.note}" src="{CAT1.icon}">
            </span></span>
            <!-- END: icon -->
            <a title="{CAT1.note}" href="{CAT1.link}"{CAT1.target}>{CAT1.title_trim}</a>
            <!-- BEGIN: cat2 -->
            <ul class="sub-menu">
              {HTML_CONTENT}
            </ul>
            <!-- END: cat2 -->
          </li>
        <!-- END: loopcat1 -->
      </ul>
    </nav>
  </aside>
  

  cái này là của mình bạn xem thử


  cho mình hỏi thêm chổ này là khi nukeviet lên 4.1.0.1 thì modules shops 4.0.29 vẫn sử dụng bình thường hả bạn và khi nào modules shops mới theo ra lò bạn


  Nhất thiết phải có thêm trường hình ảnh nữa mới làm dc bạn ạ

  Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

  Trung tâm ứng dụng NukeViet
  Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

  Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD