muốn cho hiện thị danh sách chi tiết thành viên thì phải làm sao admin


  • ACP/Tài khỏan/Cấu hình module tìm đến Ai được xem danh sách tài khoản và chọn nhóm được xem danh sách thành viên
  • Bạn truy cập domain.com/users/memberlist/ với domain.com là tên miền của bạn
  • Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

    Trung tâm ứng dụng NukeViet
    Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

    Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC