muốn cho hiện thị danh sách chi tiết thành viên thì phải làm sao admin


  • ACP/Tài khỏan/Cấu hình module tìm đến Ai được xem danh sách tài khoản và chọn nhóm được xem danh sách thành viên
  • Bạn truy cập domain.com/users/memberlist/ với domain.com là tên miền của bạn
  • Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

    Trung tâm ứng dụng NukeViet
    Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

    Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD