thêm khối block

 Hỗ trợ sử dụng NukeViet

anh chị giúp e thêm khối block như hình với ah
ban đầu nó như này

em muốn thêm các khối 1,2,3 như hình

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD