Mẫu thư cho chiến dịch khuyến mãi

 Module Emailmarketing

Vừa mới gửi chiến dịch xong, tìm được giao diện ngon nên chia sẽ cho anh em nhé

Copy đống này nào editor (Chế độ HTML) và thực hiện chỉnh sửa nội dung

<span style="display: none;">&nbsp;</span><span style="font-size:14px;"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;" /><meta name="viewport" content="width=device-width" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;" />
<style style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;" type="text/css">* { margin: 0; padding: 0; font-size: 100%; font-family: 'Avenir Next', "Helvetica Neue", "Helvetica", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.65; }

img { max-width: 100%; margin: 0 auto; display: block; }

body, .body-wrap { width: 100% !important; height: 100%; background: #f8f8f8; }

a { color: #2395e6; text-decoration: none; }

a:hover { text-decoration: underline; }

.text-center { text-align: center; }

.text-right { text-align: right; }

.text-left { text-align: left; }

.button { display: inline-block; color: white; background: #2395e6; border: solid #2395e6; border-width: 10px 20px 8px; font-weight: bold; border-radius: 4px; }

.button:hover { text-decoration: none; }

h1, h2, h3, h4, h5, h6 { margin-bottom: 20px; line-height: 1.25; }

h1 { font-size: 32px; }

h2 { font-size: 28px; }

h3 { font-size: 24px; }

h4 { font-size: 20px; }

h5 { font-size: 16px; }

p, ul, ol { font-size: 16px; font-weight: normal; margin-bottom: 20px; }

.container { display: block !important; clear: both !important; margin: 0 auto !important; max-width: 580px !important; }

.container table { width: 100% !important; border-collapse: collapse; }

.container .masthead { padding: 80px 0; background: #2395e6; color: white; }

.container .masthead h1 { margin: 0 auto !important; max-width: 90%; text-transform: uppercase; }

.container .content { background: white; padding: 30px 35px; }

.container .content.footer { background: none; }

.container .content.footer p { margin-bottom: 0; color: #888; text-align: center; font-size: 14px; }

.container .content.footer a { color: #888; text-decoration: none; font-weight: bold; }

.container .content.footer a:hover { text-decoration: underline; }
</style>
</span>
<table class="body-wrap" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;width:100% !important;height:100%;background-color:#f8f8f8;background-image:none;background-repeat:repeat;background-position:top left;background-attachment:scroll;">
  <tbody>
    <tr style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;">
      <td class="container" style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;display:block !important;clear:both !important;margin-top:0 !important;margin-bottom:0 !important;margin-right:auto !important;margin-left:auto !important;max-width:580px !important;"><span style="font-size:14px;"><!-- Message start --></span>
      <table style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;width:100% !important;border-collapse:collapse;">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="content" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;background-color:white;background-image:none;background-repeat:repeat;background-position:top left;background-attachment:scroll;/* padding-top:30px; */padding-bottom: 10px;/* padding-right:35px; *//* padding-left:35px; */">
            <div><span style="font-size:14px;"><a href="http://mynukeviet.net/Tin-tuc/tri-an-khach-hang-khuyen-mai-lon-nhan-dip-gio-to-hung-vuong-va-30-04-01-05-2019-292.html?utm_medium=hongoctrien&amp;utm_source=Emailmarketing&amp;utm_campaign=Khuy%E1%BA%BFn%20m%C3%A3i%20l%E1%BB%85%2030/04%20-%201/5"><img alt="Tri ân khách hàng, khuyến mãi lớn nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương và 30/04 - 01/05/2019" src="https://mynukeviet.net/uploads/news/2019/nukeviet.png" style="
  width: 100%;
" /></a></span></div>
            </td>
          </tr>
          <tr style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;">
            <td class="content" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;background-color:white;background-image:none;background-repeat:repeat;background-position:top left;background-attachment:scroll;padding-top: 0;padding-bottom: 0;padding-right:35px;padding-left:35px;">
            <h2><strong><span style="font-size:14px;">Kính gửi [FIRST_NAME],</span></strong></h2>

            <p dir="ltr"><span style="font-size:14px;">Lời đầu tiên,&nbsp;<strong><a href="https://tdfoss.vn/">TDFOSS</a></strong>&nbsp;xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua, đó là một nguồn động lực lớn để chúng tôi có thể mang đến cho cộng đồng nhiều sản phẩm phong phú, chất lượng hơn.</span></p>

            <p dir="ltr"><span style="font-size:14px;">Hòa chung vào không khí hân hoan của cả nước, TDFOSS triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch) và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 - Quốc tế lao động 1/5.<br />
            <br />
            <strong>1. Thời gian:&nbsp;</strong>Từ ngày&nbsp;<span style="color:#ff0000;"><strong>06/04/2019</strong></span>&nbsp;đến ngày&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span><strong><span style="color:#ff0000;">05/05/2019</span><span style="display: none;">&nbsp;</span><br />
            2. Nội dung:&nbsp;<span style="color:#ff0000;">GIẢM NGAY&nbsp;20%</span>&nbsp;</strong>cho các sản phẩm NukeViet (có niêm yết giá trên các kênh truyền thông)</span></p>

            <table style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;width:100% !important;border-collapse:collapse;">
              <tbody>
                <tr style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;">
                  <td align="center" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;">
                  <p style="margin-top:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;font-size:16px;font-weight:normal;margin-bottom:20px;"><span style="font-size:14px;"><a class="button" href="https://mynukeviet.net/Tin-tuc/tri-an-khach-hang-khuyen-mai-lon-nhan-dip-gio-to-hung-vuong-va-30-04-01-05-2019-292.html?utm_medium=hongoctrien&amp;utm_source=Emailmarketing&amp;utm_campaign=Khuy%E1%BA%BFn%20m%C3%A3i%20l%E1%BB%85%2030/04%20-%201/5" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;text-decoration:none;display:inline-block;color:white;background-color: #BC1804;background-image:none;background-repeat:repeat;background-position:top left;background-attachment:scroll;border-style:solid;border-color: #BC1804;border-width:10px 20px 8px;font-weight:bold;border-radius:4px;">XEM CHI TIẾT</a></span></p>
                  </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>

            <p style="margin-top:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;font-size:16px;font-weight:normal;margin-bottom:20px;"><span style="font-size:14px;"><em>Thời gian của chương trình áp dụng từ <strong>06/04 đến hết ngày 05/05/2019</strong>, bạn hãy nhanh tay lựa chọn dịch vụ phù hợp để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.</em>&nbsp;<br />
            <br />
            <em>&gt;&gt;&gt; Mọi chi tiết liên hệ <a href="https://tdfoss.vn/lien-he/">TDFOSS.VN</a></em></span></p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      </td>
    </tr>
    <tr style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;">
      <td class="container" style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;display:block !important;clear:both !important;margin-top:0 !important;margin-bottom:0 !important;margin-right:auto !important;margin-left:auto !important;max-width:580px !important;"><span style="font-size:14px;"><!-- Message start --></span>
      <table style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;width:100% !important;border-collapse:collapse;">
        <tbody>
          <tr style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;">
            <td align="center" class="content footer" style="margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;font-size:100%;font-family:'Avenir Next', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.65;background-color:white;background-image:none;background-repeat:repeat;background-position:top left;background-attachment:scroll;padding-top:30px;padding-bottom:30px;padding-right:35px;padding-left:35px;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-size:12px;"><strong>CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN &amp;&nbsp;DỊCH VỤ NGUỒN MỞ THUẬN ĐỨC&nbsp;(TDFOSS.,LTD)</strong><br />
            <strong>Địa chỉ: 161 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị</strong><br />
            <strong>Điện Thoại:&nbsp;+84-2336270610 | +84-905908430</strong><br />
            <strong>Email: contact@tdfoss.vn<br />
            Website:&nbsp;<a href="https://tdfoss.vn/">https://tdfoss.vn</a><br />
            Fanpage:&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tdfoss.vn/">https://www.facebook.com/tdfoss.vn</a></strong></span></span></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<span style="display: none;">&nbsp;</span>
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây