Bài viết cần quan tâm - Trang 3

Bài viết cần quan tâm  -  Trang 3

Danh sách các bài viết quan trọng, người sử dụng cũng như người tập trình cần biết để xử lý, vận hành hệ thống tốt hơn.

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24, 4.0.25 lên 4.0.26 (RC2)

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24, 4.0.25 lên 4.0.26 (RC2)

Bài viết hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24, 4.0.24 lên 4.0.26 (RC2)

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24 lên 4.0.25 (RC1)

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24 lên 4.0.25 (RC1)

Bài viết hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24 lên 4.0.25

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.23 lên 4.0.24

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.23 lên 4.0.24

Bài viết hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.23 lên 4.0.24

Hướng dẫn nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.24

Hướng dẫn nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.24

Cập nhật do thay đổi Autoload các class. Do cơ chế gọi Class đã thay đổi nên cần sửa lại các module và giao diện theo hướng dẫn.

Thông báo phát hành NukeViet 4.0 RC2 (4.0.27)

Thông báo phát hành NukeViet 4.0 RC2 (4.0.27)

NukeViet CMS 4.0 RC2 ngoài việc sửa các lỗi của NukeViet 4.0 RC1 còn nâng cấp các thư viện đi kèm của NukeViet lên phiên bản mới nhất. Gói nâng cấp (upgrade) từ NukeViet 3.4.* lên NukeViet 4.0 cũng được sửa lỗi. Ngoài ra, gói cập nhật (update) từ NukeViet 4.0 RC1 lên NukeViet 4.0 RC2 cũng được phát hành trong đợt này. Từ phiên bản này, việc cập nhật có thể thực hiện tự động 100% qua Admin Control Panel.

Giao diện website NukeViet 4.0 RC1 ngay sau khi cài đặt

Thông báo phát hành NukeViet 4.0 RC1 (phiên bản ứng viên chính thức số 1 của NukeViet)

Theo đúng kế hoạch phát hành, phiên bản NukeViet 4.0 Release Candidate 1 (RC1) - phiên bản ứng viên cho bản chính thức của dòng NukeViet 4.0 đã ra mắt sau hơn 2 năm thử nghiệm.

Những tính năng của NukeViet CMS 4.0

Những tính năng của NukeViet CMS 4.0

Sau một thời gian phát trển khá dài, và thay đổi liên trục trong bản 4. Chúng tôi xin tổng kết lại các tính năng đã được xây dựng.

Cấu hình SMTP Gmail

Hướng dẫn cấu hình Gmail SMTP cho NukeViet

Gmail là dịch vụ của google được sử dụng phổ biến ngày nay. Bạn có thể dùng chính tài khoản Gmail đang dùng như là một máy chủ gửi mail cho hệ thống website của bạn.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD