Module Email marketing - Xây dựng chiến dịch quảng cáo trên NukeViet

Giá ứng dụng: 3.500.000đ

Demo: Vui lòng liên hệ để nhận tài khoản.

Email marketing  là module giúp bạn xây dựng chiến dịch quảng cáo hiệu quả, gửi email đến danh sách khách hàng với tỉ lệ thành công trên 95%. Với việc cho phép cấu hình SMTP sử dụng các dịch vụ mail nổi tiếng như gmail, amazon, sendgird,…. thông tin bạn gửi đến sẽ đến với khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể thống kê được danh sách các khách hàng đã mở thư, khách hàng đã click vào liên kết, hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ trực quan.

Các chức năng chính

 

Phiên bản miễn phí

Phiên bản thương mại

Tạo chiến dịch Emailmarketing

368633

368633

Tạo chiến dịch SMS Marketing

 

368633

Quản lý khách hàng

368633

368633

Nhập thông tin khách hàng từ MS Excel

 

368633

Liên kết khách hàng với tài khoản của hệ thống

 

368633

Giao diện thư (Email template)

 

368633

Cá nhân hóa nội dung tiêu đề, nội dung thư  

368633

Tăng tỉ lệ thư vào inbox bằng cách cấu hình nhiều máy chủ gửi thư

 

368633

Quản lý tài khoản gửi thư

368633

368633

Quản lý danh sách khách hàng từ chối nhận thư

368633

368633

Quản lý danh sách khách hàng loại bỏ

368633

368633

Tích hợp gửi SMS cho các module khác

 

368633

Thống kê kết quả

368633

368633

Change logs

v1.0.01
 • Thêm nút sửa / xóa chiến dịch tại trang thống kê
 • Thêm SMS - Marketing
  • Tích hợp API của esms.vn
  • Thêm chiến dịch gửi SMS đến khách hàng có thông tin Số điện thoại
  • Tích hợp gửi sms cho các module khác. Ví dụ: có thể thông báo sau khi đặt hàng, xác nhận đơn hàng, hủy đơn hàng về số điện thoại khách hàng, gửi sms cảm ơn khách sau khi liên hệ (contact),...
  • Hiển thị danh sách các tin nhắn đã gửi
V1.0.00
 • Tạo chiến dịch
 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý khách hàng: Danh sách khách hàng có thể nhập chi tiết hoặc import qua excel
 • Quản lý nhóm khách hàng
 • Quản lý giao diện thư
 • Quản láy máy chủ gửi thư: Để hạn chế thấp nhất tỉ lệ thư gửi đi bị liệt kê vào Spam mail, module cung cấp cơ chế sử dụng tài khoản mail quay vòng. Bạn có thể thêm nhiều tài khoản email khác nhau, và thiết lập giới hạn gửi cho mỗi tài khoản. Các tài khoản này sẽ luân phiên nhau thực hiện việc gửi thư ra bên ngoài.
 • Quản lý tài khoản gửi: Tài khoản gửi gồm email và tên đại diện ở mỗi thư gửi đến khách hàng
 • Quản lý danh sách khách hàng từ chối nhận thư
 • Quản lý danh sách khách hàng loại bỏ (khỏi danh sách gửi)
 • Chế độ gửi tức thời, và hẹn giờ gửi
 • Xem thống kê sau khi gửi: thống kê tổng số mail gửi, tổng email gửi thành công, tổng email gửi thất bại, danh sách email đã mở thư, danh sách email đã click vào liên kết trong nội dung
 • Cấu hình module

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD