Module lấy tin tức tự động trên NukeViet 4

Giá ứng dụng: 2.500.000đ

Bạn là người quản trị website? Với nhu cầu phải tìm kiếm nguồn tin và biên tập, sao cho tin tức của website được làm mới hằng ngày. Nếu chỉ làm thủ công thôi, bạn phải mất thời gian tìm kiếm, biên tập lại, đăng bài viết? Hãy để NukeViet tự động hóa tất cả điều đó cho bạn với module autoget-news mà Ứng dụng NukeViet muốn giới thiệu dưới đây.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

v.2.0.01
 • Thêm cấu hình lấy tin từ nguồn RSS
 • Thêm trường ghi chú nguồn tin
 • Thêm cấu hình các thẻ loại bỏ trong nội dung
 • Thêm cấu hình sử dụng external link
 • Thêm cấu hình thay thế từ khóa liên kết
 • Thêm cấu hình tìm kiếm và thay thế
 • Thêm loại bỏ thẻ p rỗng trong nội dung
 • Sử dụng cronjobs của máy chủ đề lấy tin thay vì dùng cron của NukeViet làm nặng trang
 • Cập nhật cho NukeViet 4.3.05
 • Nguồn tin: thêm tìm kiếm theo chủ đề module tin tức
v.2.0.00
 • Tự động lấy bài viết từ các nguồn theo thời gian đã chỉ định
 • Ngoài tự động lấy, có thể lấy thủ công khi có nhu cầu
 • Các nguồn tin được thể hiện theo nhóm (Tin từ báo dân trí, tin từ báo giao thông,....). Mỗi nguồn tin có thể áp dụng cho nhiều chủ đề tin.
 • Cài đặt tự động nguồn tin từ tập tin cấu hình, cũng như xuất tập tin cấu hình để cài đặt ở các hệ thống khác
 • Tùy chọn đăng tin cho module news (và các module ảo của news), hoặc chỉ lấy liên kết
 • Các tùy biến cho module được đưa vào trang cấu hình
 • Hỗ trợ lấy tin từ các site có cung cấp RSS và không có RSS
 • Tự động tìm từ khóa trong nội dung và thêm liên kết theo cấu hình

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD