Module thông tin bảo hành sản phẩm

Giá ứng dụng: 1.500.000đ

Module xây dựng kênh thông tin bảo hành sản phẩm: điện thoại, điện lạnh,.... Giúp người quản lý cửa hàng lưu lại thông tin sản phẩm.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Khu vực quản trị
  • Quản lý phiếu bảo hành
   • Liên kết sản phẩm với module shops
   • Chọn nhiều sản phẩm bảo hành
   • Mỗi sản phẩm thiết lập thông tin bảo hành khác nhau
  • Quản lý thông tin khách hàng
   • Thêm khách hàng
   • Một khách hàng có thể có nhiều phiếu bảo hành
  • Quản lý đời máy
  • Quản lý sản phẩm
  • Cấu hình module
 • Khu vực site
  • Tra cứu thông tin bảo hành

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD