Module tin nhắn - hội thoại

Giá ứng dụng: 1.000.000đ

Chức năng chính

Phiên bản 1.0.00
 • Khu vực quản trị
  • Cấu hình module
   • Số tin nhắn hiển thị trên một trang danh sách
   • Số bình luận trong hội thoại trên một trang
   • Nhóm được tham gia hội thoại: chọn nhóm được hiển thị trong danh sách nhóm tham gia
   • Thông báo qua email: bật/tắt thông báo qua email về các họat động như tạo hội thoại mới
   • Trình soạn thảo: ckeditor hoặc không sử dụng
   • Nhóm được tạo hội thoại: chọn các nhóm thành viên được tạo hội thoại mới
   • Bật/tắt mã bảo vệ
  • Quản lý  - tùy biến nội dung thông báo
 • Khu vực site
  • Modulle chỉ dùng cho thành viên, nếu là khách, dẫn đến form đăng nhập
  • Hiển thị danh sách hội thoại
   • Chỉ hiển thị danh sách hội thoại do bạn tạo, hoặc hội thoại có sự tham gia của bạn
   • Các hội thoại chưa đọc sẽ được tô đậm hơn các hội thoại đã đọc
   • Xóa (hội thoại do bạn tạo), hoặc rời khỏi hội thoại (với các hội thoại được mời tham gia)
  • Tạo hội thoại mới
   • Đặt tiêu đề và nội dung cho hội thoại
   • Chọn những người tham gia hội hoại, những người này sẽ nhận được thông báo qua email khi hội thoại được tạo thành công
   • Nếu được cấp quyền, bạn có thể chọn nhóm thành viên tham gia hội thoại, những người thuộc nhóm được chọn sẽ nhận được email thông báo khi hội thoại được tạo thành công
  • Xem chi tiết hội thoại
   • Trả lời hội thoại, tất cả những người tham gia sẽ nhận được thông báo qua email khi có trả lời mới
   • Xem danh sách người tham gia
   • Xem danh sách nhóm tham gia (nếu có)
 • Các block
  • Block thông báo hội thoại mới

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD