Module yêu cầu báo giá sản phẩm

Giá ứng dụng: 400.000đ
Tương thích: NukeViet 4.0.29 hoặc cao hơn

Module sẽ tạo biểu mẫu gồm các thông tin cá nhân của khách như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú,....
Với tính năng này, khách hàng sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân sau đó gửi đi. Thông tin sẽ được tổng hợp tại khu vực quản trị ở dạng danh sách để người quản lý có thể xử lý lần lượt.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD