Module quản lý công việc

Giá ứng dụng: 3.000.000đ

Liên hệ xem demo
Điện thoại + Zalo: 0905908430
Facebook: https://fb.me/mynukeviet
 

v1.0.01 (21/03/2019)

 • Tắt editor trên mobile
 • Thêm trạng thái công việc "Tạm hoãn"
 • Cập nhật Tìm kiếm 
 • Cập nhật xuất excel
 • Thêm tùy biến trường dữ liệu
 • Thêm giao việc cho nhóm thành viên
 • In công việc (quản lý mẫu in tại admin)
 • Thêm tự nhận diện link trong nội dung
 •  cronjobs nhắc nhở công việc chưa thực hiện
 • Thêm quyền trưởng nhóm sửa công việc
 • Chọn tgian hiện tại làm mặc định thời gian bắt đầu
 • Hiển thị mô tả dự án nếu công việc thuộc dự án
 • Thêm form ajax
 • Sửa lỗi gửi mail khi có nhiều người thực hiện công việc
 • Thông báo đến người giao khi có công việc đã hòan thành + cấu hình nội dung thông báo
 • Thêm cấu hình cho phép chọn người giao diện khi thêm công việc
 • Trưởng nhóm có thể giao việc cho các trưởng nhóm khác trong hệ thống, và các thành viên trong nhóm mình quản lý
 • Lưu logs sử dụng module công việc
 • Phân quyền thành viên chỉ sửa, xóa công việc do mình tạo ra
 • Sửa một số lỗi khác
v1.0.00

1. Giao việc

Biểu mẫu giao việc trực quan, thể hiển các tiêu chí như:

 • Tiêu đề công việc
 • Nhân sự thực hiện công việc (một công việc có thể do nhiều người cùng thực hiện)
 • Thời gian thực hiện.
 • Thời gian hoàn thành
 • Nội dung công việc (Sử dụng editor soạn thảo trực tuyến)
 • Kết quả thực hiện của công việc

Những người thực hiện sẽ nhận được thông báo (qua email) về nội dung công việc được giao.
 

Danh sách công việc
Danh sách công việc

2. Quản lý công việc

 • Danh sách công việc hiển thị đối với tất cả những người liên quan
 • Đối với người quản lý (trưởng nhóm), có thể thấy được tất cả công việc của các thành viên do mình quản lý.
 • Mỗi thành viên chỉ có thể xem được công việc do mình được giao hoặc do mình thực hiện
 • Người thực hiện tự chuyển đổi trạng thái công việc sau khi thực hiện xong
 • Người quản lý có thể theo dõi lịch sử công việc của toàn nhân viên (đã bắt đầu,đang thực hiện,đã hoàn thành)
 • Người quản lý có thể sửa, xóa công việc
 • Tìm kiếm công việc theo
  • Nội dung
  • Người thực hiện
Thêm công việc mới
Thêm công việc mới

3. Xem chi tiết công việc

 • Thể hiện tất cả các thông tin về công việc như tiêu đề, nội dung, danh sách người thực hiện, thời gian thực hiện, trạng thái,...
 • Cho phép thảo luận ý kiến với các người liên quan (người giao việc, người quản lý, người thực hiện công việc). Có thể đính kèm file trong nội dung bình luận. Nội dung email thông báo về công việc mới
Nội dung email thông báo về công việc mới Nội dung email thông báo về công việc mới
 • Phiên bản:1.0.01
 • Tương thích:NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD